Met heldr samen naar beter functioneren.

Een duizelig gevoel is moeilijk onder woorden te brengen. Niet iedereen bedoelt hetzelfde met het begrip duizeligheid. In het algemeen verstaat men onder duizeligheid het gevoel dat beleefd wordt als de relatie tot de ruimtelijke omgeving verstoord is. Het is het ondergaan van bewegingspatronen, die er in werkelijkheid niet zijn; duizeligheid is dus een illusie. Duizeligheid is altijd een symptoom, het is nooit een zelfstandig ziektebeeld.

Duizeligheid is een veelgehoorde klacht, daarnaast is het sterk leeftijdsafhankelijk. Duizeligheid komt met name veel voor bij mensen ouder dan 65 jaar. Duizeligheid kan leiden tot een gevoel van onzekerheid in allerlei aspecten van het dagelijks leven. De sociale en maatschappelijke gevolgen zijn vaak groot. Zeker bij ouderen kan het soms leiden tot verlies van zelfstandigheid.

Duizeligheid heeft veelal met het evenwichtsorgaan te maken, de manueel therapeut kan de klachten onderzoeken met specifieke testen. Met uitleg, advies en gerichte oefeningen kan manuele therapie je helpen om de duizeligheidsklachten te laten verminderen.

Binnen heldr behandelen we 3 vormen van duizeligheid:

BPPD (benigne paroxysmale positieduizeligheid)

BPPD is een vorm van draaiduizeligheid bij een plotselinge verandering van de stand van het hoofd. Typische provocerende momenten zijn: omdraaien in bed, overeind komen uit bed, naar boven kijken (met hoofd in strekking, bijv. bij het ophangen van de was, ramen zemen), voorover bukken en draaien van het hoofd (over de schouder kijken). De behandeling bestaat uit het uitvoeren en herhalen van de Epley- of barbecuemanoeuvre. De Epleymanoeuvre is uiterst effectief, maar moet soms enkele malen worden herhaald.

PPPD (persisterende positionele-perceptieduizeligheid)

PPPD is een recentelijk vastgesteld ziektebeeld, waarbij meerdere aandoeningen uit het verleden (zoals chronische subjectieve duizeligheid en visuele vertigo) zijn ondergebracht. Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat er niet zozeer sprake is van een dysfunctie van een bepaald onderdeel van het vestibulair systeem, maar meer van een maladaptatie na een incident waarbij klachten van duizeligheid zijn opgetreden. PPPD wordt geschaard onder de functionele neurologische stoornissen. De behandeling kan bestaan uit een vestibulaire revalidatie van 3-6 maanden. Vestibulaire revalidatie bestaat onder andere uit het doen van specifieke oefeningen in de oefenzaal.

Cervicogene duizeligheid

Cervicogene duizeligheid is een vorm van duizeligheid die wordt veroorzaakt door een dysfunctie van de nek. Het wordt vaak omschreven als het hebben van een licht gevoel in het hoofd en het ervaren van een onstabiel gevoel. Door een dysfunctie in de nek kan een verstoring van het vestibulaire systeem ontstaan. Manuele therapie en fysiotherapie kunnen helpen om de dysfunctie op te heffen.

Onze specialisten voor
Duizeligheid