Met heldr samen naar beter inzicht hebben in de gezondheid van het personeel.

Een preventief medisch onderzoek (PMO) is een preventief gezondheidsonderzoek voor werknemers. Het is een manier om de gezondheid van het personeel in kaart te brengen en te bewaken. Een PMO is een investering in het bedrijf dat uiteindelijk zal leiden tot kostenbesparing. Werknemers krijgen inzicht in hun gezondheid en leren hoe zij hun leefstijl kunnen verbeteren. Hiermee kunnen ze de kans op gezondheidsrisico’s verkleinen. 

Het preventief medisch onderzoek van heldr heeft een positief effect op (duurzame) inzetbaarheid, productiviteit, vitaliteit en het ziekteverzuim. Het is daarom een van de stappen die je kunt ondernemen richting een gezonde organisatie.

Iedere werkgever is volgens artikel 18 van de Arbowet verplicht een PMO aan zijn werknemers aan te bieden. De Arbowet schrijft echter niet concreet voor welke gezondheidsaspecten in het gezondheidsonderzoek moeten worden opgenomen. Ieder bedrijf heeft zijn eigen arbeidsrisico’s waardoor de invulling van het PMO per bedrijf verschilt.

Wel stelt de Arbowet dat een gezondheidsonderzoek slechts een indicatie mag geven over de gezondheid en geen ziekten mag constateren. Hoe vaak je als bedrijf een PMO aanbiedt aan je werknemers hangt af van de arbeidsrisico’s die de werkzaamheden binnen het bedrijf met zich meebrengen. Op basis van een RI&E zal de werkgever bepalen hoe vaak dit voor het bedrijf noodzakelijk is.

Het basis-PMO bestaat uit:

Het PMO is uit te breiden met:

 • Mijn Positieve Gezondheid vragenlijst
 • Lengte/gewicht/buikomvang/BMI
 • Vetpercentage (incl. visceraal vetmeting)
 • Glucose- en cholesterolmeting
 • Bloeddruk
 • Longfunctie (peakflow)
 • Conditietest (fietsergometer)
 • Handknijpkracht
 • Romplenigheid
 • Visustest
 • Stressvragenlijst
 • Persoonlijk gesprek met vitaliteitscoach
 • ECG en inspanningstest o.l.v. sportarts
 • Werkplekonderzoek

Onze specialisten voor
Periodiek medisch onderzoek (PMO)