Met heldr samen naar beter en duurzamer werken

Heldr helpt werkgevers en werknemers fit en vitaal te worden én te blijven. Personeel is het belangrijkste binnen een bedrijf. Investeren in je mensen is daarom een must. Het zorgt voor meer werkplezier, minder verzuim en hogere productiviteit. Kortom, het leidt tot een hogere duurzame inzetbaarheid. Of het nu gaat om advies, metingen, behandelingen of healthchecks; samen zorgen we voor gezonde en gemotiveerde medewerkers.

Wij bieden diverse mogelijkheden om jouw bedrijf vitaler te maken, onder andere:

Psychologische begeleiding

Even voorstellen – Maartje Zwarteveen
Ik ben Maartje Zwarteveen en ik bied mentale coaching voor jongvolwassenen en volwassenen die om wat voor reden dan ook vastlopen in hun dagelijks leven. Ieder mens krijgt te maken met verdriet, onzekerheid, teleurstelling, afwijzing, verlies in zijn of haar leven. Gebeurtenissen, gedachten of emoties kunnen je behoorlijk uit balans brengen. Als je merkt dat je er alleen niet goed uitkomt, dan wil ik graag met je meedenken. Door een poosje met je mee te lopen, hoop ik dat je jezelf mag (her)ontdekken en dat je volledig tot je recht kan komen.
Ik werk vanuit mijn hart en vind gelijkwaardigheid en openheid ontzettend belangrijk. Ik ben opgeleid als basispsycholoog. Mijn ontwikkeling als professional staat niet los van mijn ontwikkeling als mens. Ik ben gevormd door de gebeurtenissen die op mijn pad zijn gekomen, de omgeving waar ik ben geboren en getogen (nuchtere Groninger) en het gezin waar ik ben opgegroeid.

Even voorstellen – Karen Keuter MSc
Ik ben Karen Keuter en sinds januari 2021 ben ik franchisenemer van psycholoog Emmen. Binnen Heldr bied ik mentale coaching en help ik mensen om te onderzoeken wat de valkuilen in hun leven zijn. Welke gedrags- en gedachten patronen zijn met de jaren vast gaan zitten in jouw denken en doen? Samen gaan we op zoek naar de beste oplossing voor de problemen waar jij tegenaan loopt, waarbij ik zo veel mogelijk probeer aan te sluiten bij jouw wensen.
Ik vind het belangrijk iedereen met respect en als individu te behandelen. Elk persoon is uniek en één vast protocol past daarom niet bij iedereen. In gesprekken hoop ik een open en warme omgeving te creëren, waarin wij samen patronen in je leven, gedachten en gedrag kunnen ontdekken zodat we ermee aan de slag kunnen. Ik sta altijd open voor nieuwe inzichten en feedback en zie de therapie dan ook als een proces waarin samenwerking op de voorgrond staat.

Consult
Tijdens het eerste gesprek wordt uitgebreid de tijd genomen om in kaart te brengen waar je tegenaan loopt. Dat betekent dat je samen met de psycholoog kijkt naar wat er op dit moment in je leven speelt, hoe je je gedraagt en hoe je je daarbij voelt. We gaan op een praktische en actieve manier aan de slag. Onze psychologen vinden het belangrijk om te weten wat voor jou betekenisvol en belangrijk is. Begeleiding is o.a. gericht op het leren ontdekken en ontwikkelen van je eigen (veer)kracht en mogelijkheden.
Gesprekken kunnen plaatsvinden bij heldr of op locatie van Psycholoog Emmen (Boermarkeweg), maar het is ook altijd mogelijk om bijvoorbeeld buiten te gaan wandelen. Maartje en Karen werken nauw samen met de andere behandelaars van heldr. Als blijkt dat de mentale zorg die ze kunnen bieden niet voldoende is, dan kijken we samen welke zorg wel passend is.
Thema’s tijdens sessies, o.a.:
Zelfzorg; investeren in jezelf
Persoonlijke veerkracht en zelfvertrouwen
Balans werk- en privéleven
Grenzen stellen
Keuzes maken
Inzicht krijgen in persoonlijke overtuigingen
Omgaan met veranderingen en/of gemis
Zelfbeeld; zicht op talenten, waarden en krachten

Neurofeedback

Neurofeedbacktraining is uitermate geschikt voor het verbeteren van de psychische balans en/of het verbeteren van sportieve prestaties. Het is een zeer effectieve trainingsvorm van de hersenen om deze optimaal en veel effectiever te laten functioneren, waardoor er veel positieve effecten optreden. De training is geschikt voor zowel kinderen, jongvolwassenen en volwassenen.

Wat is het?
Neurofeedback is een wetenschappelijk onderbouwde behandelmethode. Er zijn bepaalde klachten en/of ziektebeelden die samen gaan met afwijkende patronen in de hersenactiviteit. Neurofeedback is een geheel vernieuwde behandelmethode die gebaseerd is op het feit dat, wanneer uw hersenactiviteit verandert, uw klachten ook kunnen veranderen.

Hoe werkt het?
Voordat de training begint, plakt de trainer speciale sensoren (EEG-sensoren) op uw hoofd. Daarmee kunnen wij hersenactiviteit meten, dus ook de afwijkende hersenactiviteit. Deze hersenactiviteit is voor u te volgen op een computerscherm en wordt daar in beeld gebracht. Tijdens de training kijkt u naar een zelf uitgekozen film op een televisiescherm. Deze film zal doorspelen wanneer uw hersenactiviteit stabiel is. Wanneer er veranderingen optreden in uw hersenactiviteit (te veel of te weinig), dan stoppen beeld en geluid heel even. Het zeer kort stoppen van de film is de feedback voor uw hersenen. De hersenen reageren automatisch en gaan op zoek naar een stabielere mate van activiteit. Hier hoeft u zelf niets voor te doen, u hoeft alleen te ontspannen terwijl u naar het scherm blijft kijken. Het doel is om u proberen te leren om deze patronen te beïnvloeden en te verbeteren. Doordat de trainingen worden herhaald kan de hersenactiviteit steeds verder verbeteren om daarmee de klachten te laten verminderen of verdwijnen. Dit geeft verbetering in uw functioneren.

Is Neurofeedback iets voor mij?
Neurofeedback kan in feite bij iedereen worden afgenomen. Het kan een alternatief voor medicatie of gesprektherapie zijn, maar kan ook naast medicatie en therapie worden ingezet. Er zijn geen bijwerkingen. Het geeft u handvatten om inzicht te krijgen in uw hersenactiviteit en welke rol deze hersenactiviteit speelt bij uw klachten.

Hoe verloopt het traject?
Er zal eerst een intakegesprek plaatsvinden. Wij willen namelijk eerst precies in kaart brengen wat uw klachten zijn. Daarnaast gaan wij controleren of er misschien redenen zijn waarom Neurofeedback, op dit moment, niet aan te raden is voor u. Voordat wij in gesprek gaan vragen wij u een vragenlijst in te vullen die gebruikt wordt om de ernst van de klachten te meten en om de vooruitgang tijdens het behandeltraject te kunnen evalueren. Tijdens het intakegesprek vindt ook een QEEG-meting plaats. Deze is van belang om te kijken of de ervaren klachten en de hersenactiviteit met elkaar overeenkomen en om een behandelplan daarbij op te stellen. De keuze van het behandelplan is afhankelijk van de meting en wat wij hebben kunnen vaststellen uit het onderzoek. Met deze gegevens stellen wij een behandelplan op. Vanuit dit behandelplan wordt bekeken welke hersenactiviteiten getraind gaan worden. Er wordt een gehele planning opgesteld waarin evaluatiemomenten worden meegenomen. Mocht er vanuit het intakegesprek en de eerste meting naar voren komen dat Neurofeedbacktraining niet wordt aanbevolen, dan zal dit direct met u besproken worden. Mochten er andere behandelmogelijkheden zijn, dan verwijzen wij u direct door. Start van behandeling volgt wanneer u duidelijke uitleg hebt gekregen over de resultaten van de meting, wat het behandelplan inhoudt en wat de training zal gaan inhouden. Na de uitleg die u heeft gekregen over de resultaten van de QEEG-Meting, het behandelplan en de training starten wij met uw behandeling. Wij trainen één keer per week. De verwachting is dat wij na 3 behandelingen vooruitgang gaan zien.

Wat zijn de effecten van Neurofeedback?
Er zijn verschillende effecten die een verbetering brengen van de klachten. Daarbij kunt u denken aan:
Zelfverzekerdheid, meer ontspanning en innerlijke rust
Beter slapen
Minder last van hyperactiviteit, angst, dwang en depressiviteit
Beter geheugen, concentratie en overzicht
Meer energie
Beter functioneren
Meer dingen tegelijk kunnen, sneller kunnen aanpassen
Geestelijke balans
Meer prestatievermogen, ook motorisch
Verhogen van de focus/alertheid
Meer zelfvertrouwen
Verhogen van de sportprestatie

Voor wie is Neurofeedback?
Neurofeedbacktraining kan bij iedereen worden toegepast. Mensen met problematiek zoals:                                                Aandachtsproblemen (ADD, ADHD)
Autisme en aanverwante stoornissen (PDD-NOS, syndroom van Asperger)
Angstklachten
Burn-out
CVA
Concentratieproblemen
Depressies
Dwangklachten
Dyslexie
Dyscalculie
Epilepsie
Fibromylagie
Hoofdpijn
Hersenletsel
Leerproblemen
Migraine
Oorsuizen
Overspannen
Slaapproblemen
Vermoeidheid
Stress
De Neurofeedbacktraining is niet bedoeld als vervanging van een behandeling/raadpleging bij een arts of specialist. Er wordt geen diagnose door ons gesteld!

Duur
De intake/nulmeting en de eerste vier sessies duren ongeveer 50 minuten. De daaropvolgende sessies duren 75 minuten.

Vitaliteitsgesprek

Tijdens een vitaliteitsgesprek wordt samen met jou gekeken naar jouw huidige leefstijl, eet- en drinkgewoontes, lichamelijke activiteit en slaapgewoontes. Tijdens dit gesprek wordt ingegaan op deze punten en wordt besproken waar je op de goede weg bent, maar ook waar je eventueel verbeteringen zou kunnen maken om jouw gezondheid en vitaliteit te bevorderen. Er volgen dus concrete adviezen die je van ons meekrijgt, waar je mee aan de slag kunt. Jouw voortgang en eventuele valkuilen worden geëvalueerd middels meerdere contactmomenten.
Duur
Een vitaliteitsgesprek kan wisselen van duur, afhankelijk van jouw huidige werk-/privésituatie. Gemiddeld duurt een gesprek 25-30 minuten.

Begeleiding bij spanning en burn-out

Iedereen voelt weleens stress. Een stressreactie is een normale, zeer belangrijke en gezonde lichamelijke en psychische reactie van het lichaam op een bedreigende situatie of uitdaging, ook wel stressor genoemd. Een stressor is dus de bron van stress: een gebeurtenis die een stressreactie oproept. Het stresssysteem helpt ons om onszelf te beschermen tegen gevaren, uitdagingen en bedreigingen van buitenaf, en helpt ons aan te passen aan de omgeving.

Langdurig onder stress staan zorgt voor overbelasting van het stresssysteem. Iedereen kan deze overbelasting een tijd volhouden. Lukt dit niet of duurt het te lang, dan ontstaat er overbelasting met blijvende ontregeling van de hersenen en organen tot gevolg. Ook de opeenstapeling van stressoren kan leiden tot overbelasting, bijvoorbeeld als de reactie van de ene stressor nog niet is verwerkt en er alweer een nieuwe bijkomt. Dit kan resulteren in een burn-out. Een burn-out is vaak werk-gerelateerd, maar dit hoeft niet. De belasting die je als persoon kan dragen wordt mede bepaald door de stressor zelf (zoals duur, moment of aard), maar ook door het functioneren van je stresssysteem en de steun die je ervaart in je omgeving.

Stressklachten De meeste mensen ervaren stressklachten als vervelend. Maar ze hebben een belangrijke functie. Het zijn de eerste signalen dat je teveel hooi op je vork neemt. Je lichaam protesteert: het waarschuwt dat je moet zorgen voor herstelmomenten om erger te voorkomen. Het is dan ook belangrijk om die signalen niet te negeren. Hoe eerder je jouw signalen herkent en de oorzaken aanpakt, des te kleiner de kans dat je last krijgt van langdurige, ongezonde stress. Neem daarom eerste spanningsklachten serieus. Het zijn alarmsignalen.
Signalen van ongezonde stress kunnen zich op verschillende manieren uiten, zowel lichamelijk als psychisch. Symptomen kunnen zijn:

Lichamelijk                         Psychisch
Extreme vermoeidheid       Piekeren
Slaapproblemen                 Moeilijk kunnen ontspannen
Hoofdpijn                            Opgejaagd gevoel
Maagpijn                             Prikkelbaar
Darmklachten                     Somberheid en soms huilbuien
Duizeligheid                        Angstklachten
Versnelde ademhaling        Slechte concentratie, vergeetachtigheid
Hoge hartslag                     Lusteloosheid

Herstelzorg heldr
Heldr biedt herstelzorg bij spanningsklachten en burn-out. We gaan uit van een actieve aanpak. Niet alleen voor een sneller herstel, maar ook om te voorkomen dat je opnieuw overspannen of burn-out raakt. We richten ons hierbij op de volgende pijlers:
Oorzaak van spanningen aanpakken, niet alleen de gevolgen
Bewustwording over stress
Persoonsgericht werken
Gedragsverandering en vaardigheden aanleren
Zelfkennis en zelfvertrouwen
Gezonde leefstijl
We zetten hiervoor een combinatie van onze behandelingen in. Standaard is de uitgebreide mentale ondersteuning en hulp bij een gezonde leefstijl. Verdere mogelijkheden zijn:
Fysiotherapie
Mindfulness
Yoga
Neurofeedback
Bindweefselbehandelingen
(Sport)massage
Hormoontraining
Sporten onder begeleiding

Werkwijze We starten de begeleiding met een intake. Deze wordt gedaan door onze vitaliteitscoach en een psycholoog en duurt ongeveer 1 tot 1,5 uur. Vervolgens wordt in overleg een behandelplan opgesteld. De duur van het totale traject zal per persoon verschillen, afhankelijk van jouw situatie en doelen.
Heb je vragen over bovenstaande of wil je graag een afspraak maken voor een intakegesprek? Je kunt hiervoor contact opnemen met onze praktijk via 0591-624832 of [email protected]

Sporten onder begeleiding

Zowel op onze locatie in Emmen als in Hoogeveen hebben wij een oefenzaal ingericht. In deze oefenzalen kan onder andere gewerkt worden aan uw spierkracht, coördinatie en uithoudingsvermogen. Op onze locatie in Emmen hebben wij ook de mogelijkheid om gebruik te maken van het trainingsrek dat buiten staat! Dit kan gedaan worden vanuit preventief oogpunt: uzelf fit houden, zodat u uw dagelijkse werkzaamheden goed kunt blijven uitvoeren zonder dat daarbij lichamelijke klachten ontstaan. Ook kan dit gedaan worden vanuit curatief oogpunt: indien u uitvalt of dreigt uit te vallen als gevolg van een plotselinge of langdurige lichamelijke klacht, dan kunnen wij samen met u werken aan herstel.

Duur
Trainingen duren 50-60 minuten.

Fysiotherapie op locatie

Vanuit heldr bieden wij de mogelijkheid om fysiotherapie op de werkvloer te verzorgen. Je kunt er bijvoorbeeld voor kiezen om een vast dagdeel in de week te reserveren, waarop een van onze fysiotherapeuten bij jou op locatie aanwezig zal zijn voor behandeling. Dit kan wekelijks zijn, maar bijvoorbeeld ook eens per twee weken. We bespreken graag jouw wensen en onze mogelijkheden!

Voordelen van fysiotherapie op locatie

  • Direct toegankelijk en geen wachtlijst
  • Geen reistijd of lange wachttijden
  • Korte lijnen naar alle betrokkenen
  • Kennis van de organisatie, slagvaardig handelen
  • Gericht advies
  • Preventie en aanpak van (chronische) aandoeningen

Werkplekonderzoek

Naast de curatieve en preventieve trajecten is het mogelijk om binnen uw bedrijf een werkplekonderzoek (WPO) uit te voeren. De werkplek is de plek waar uw medewerkers de meeste tijd doorbrengen. Juist hier kunnen beginnende gezondheidsklachten optreden.
Een werkplekonderzoek en -advies van Lampe Vitaal bestaat uit een uitgebreide ergonomische inventarisatie van de werkplek, de werkwijze en het gedrag van de werknemer op de werkplek. In een advies aan werknemer en/of leidinggevende doen we vervolgens belangrijke aanbevelingen voor verbeteringen.

Voor wie?
Het WPO kan voor iedereen van belang zijn, maar vooral werknemers met arbeidsrelevante gezondheidsproblemen aan het houdings- en bewegingsapparaat zullen er baat bij hebben. Ook voor werknemers die re-integreren op een nieuwe of bestaande werkplek na lang verzuim kan het van belang zijn.

Wat levert het op?
Het inzetten van ons werkplekonderzoek en -advies geeft uw werknemer inzicht in het eigen houdings- en bewegingsgedrag op de werkplek. Het advies kan directe input zijn voor een begeleiding of instructie aan collega’s en/of direct leidinggevende. Het WPO is daarmee een uitstekend instrument om klachten vroegtijdig aan te pakken en verzuim te voorkomen of terug te dringen. Tevens zorgt het voor betrokken, tevreden en gemotiveerde medewerkers die productief aan de slag kunnen.

Duur
Een werkplekonderzoek neemt gemiddeld 60 minuten in beslag.

Fittesten

De fittesten geven u een goed beeld van uw huidige gezondheid. We kunnen deze fittesten op meerdere momenten afnemen, zodat we veranderingen goed in kaart kunnen brengen.

We nemen de volgende fittesten af:
Romplenigheid
Lengte/gewicht en BMI (body mass index)
Vetpercentage
Handknijpkracht
Peak flow (heeft betrekking op de longcapaciteit)
Buikomvang
Åstrand fietstest (conditie)
Bij de basisfittesten worden de resultaten teruggekoppeld nadat de tests zijn afgenomen. Wilt u ook gericht advies ontvangen t.a.v. de testuitslagen? Dan bestaat de mogelijkheid voor de uitgebreide fittesten. De testen die bij beide worden afgenomen zijn gelijk.

Duur
In totaal duurt de afname van de fittesten ongeveer 30 minuten.

Preventief Medisch Onderzoek (PMO)

Een preventief medisch onderzoek (PMO) is een preventief gezondheidsonderzoek voor werknemers. Het is een manier om de gezondheid van het personeel in kaart te brengen en te bewaken.

Een PMO is een investering in uw bedrijf dat uiteindelijk zal leiden tot kostenbesparing. Werknemers krijgen inzicht in hun gezondheid en leren hoe zij hun leefstijl kunnen verbeteren. Hiermee kunnen ze de kans op gezondheidsrisico’s verkleinen.

Het preventief medisch onderzoek van heldr heeft een positief effect op (duurzame) inzetbaarheid, productiviteit, vitaliteit en het ziekteverzuim. Het is daarom een van de stappen die u kunt ondernemen richting een gezonde organisatie.
Bovendien is iedere werkgever volgens artikel 18 van de Arbowet verplicht een PMO aan zijn werknemers aan te bieden. De Arbowet schrijft echter niet concreet voor welke gezondheidsaspecten in het gezondheidsonderzoek moeten worden opgenomen. Ieder bedrijf heeft zijn eigen arbeidsrisico’s waardoor de invulling van het PMO per bedrijf verschilt.
Een PMO moet echter wel voldoen aan de criteria die in de Arbowet staan. Dit houdt in dat een gezondheidsonderzoek slechts een indicatie mag geven over de gezondheid en geen ziekten mag constateren. Hoe vaak je als bedrijf een PMO aanbiedt aan je werknemers hangt af van de arbeidsrisico’s die de werkzaamheden binnen het bedrijf met zich meebrengen. Op basis van een risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) zal de werkgever bepalen hoe vaak dit voor het bedrijf noodzakelijk is.

Het basis-PMO bestaat uit:
Mijn Positieve Gezondheid vragenlijst Lengte/gewicht/buikomvang/BMI
Vetpercentage (incl. visceraal vetmeting)
Glucose- en cholesterolmeting
Bloeddruk
Longfunctie (peakflow)
Conditietest (fietsergometer)
Handknijpkracht
Romplenigheid
Visustest

Het PMO is uit te breiden met:
Stressvragenlijst
Persoonlijk gesprek met vitaliteitscoach
ECG en inspanningstest o.l.v. sportarts
Werkplekonderzoek

Begeleiding door diëtist

Voor specialistische kennis op het gebied van voeding hebben wij samenwerkingen met verschillende diëtisten. Zij ondersteunen ons in de begeleiding van bedrijven en hun medewerkers.
Er zijn diverse mogelijkheden voor deze begeleiding en coaching, hierbij kunt u onder andere denken aan:
1-op-1 coaching en advies, passend bij klacht/probleem, behandeling en persoonlijke voorkeuren
Workshops of trainingen
Presentaties en voorlichtingen
Cursussen
Advisering ter verbetering van aanbod in de bedrijfskantine
Diensten kunnen dus zowel op individueel niveau als in groepsverband aangeboden worden.

Yoga en mindfulness

Yoga
Met verschillende yogavormen vergroten we het bewustwordingsproces van (de verbinding tussen) lichaam, adem en brein. Daarmee worden de fysieke en mentale flexibiliteit, kracht en balans bevorderd. Yoga geeft meer energie en vergroot het zelfvertrouwen. Het helpt bij het verlagen van de bloedruk, het kalmeren van het brein, het kalmer leren ademen en het vergroten van rust.
ABC Yoga is specifiek bedoeld om burnout(-klachten) te veminderen. Deelnemers met PTSS hebben hier eveneens baat bij. Met ABC Yoga kunnen we het lichaam ontladen en ontdoen van spanning en stress.

Mindfulness
Mindfulness traint op toegankelijke wijze en met vriendelijke aandacht het brein, om in het hier en nu aanwezig te zijn. Meditaties en eenvoudige (fysieke en mentale) oefeningen leren deelnemers om het brein te sturen in plaats van andersom. Daardoor leer je minder te piekeren en minder te (ver)oordelen, met als gevolg meer rust, beter slapen en dus meer energie.
Mindfulness kan ervoor zorgen dat er bewustere keuzes worden gemaakt, beter kan worden omgegaan met uitdagingen en er mogelijkheden worden gezien.

De Yoga- & Mindfulnesslessen worden verzorgd door Ellen Hoexum van Me Factory Emmen. 

Diverse workshops

Leefstijlprogramma

Vanuit het leefstijlprogramma begeleiden wij medewerkers in groepsverband en op individueel niveau om samen te werken aan een gezonde(re) leefstijl. Binnen een jaar organiseren we meerdere groepsbijeenkomsten met diverse thema’s: bewegen, voeding, stress, ademhaling en slaap. Daarnaast vinden er individuele sessies plaats waarin de voortgang besproken wordt met onder andere de vitaliteitscoach en diëtist.

Meer weten over ons leefstijlprogramma? Neem hier contact met ons op!

 

Is een van je medewerkers uitgevallen? Of dreigt iemand uit te vallen? Wij bieden ook 1-op-1 trajecten aan, volledig aangepast naar de situatie van de betreffende medewerker. Zo werken we onder andere samen met psychologen, een personal trainer en een yogaschool. Meer weten over onze mogelijkheden? Kijk dan ook eens onder Revalidatietraject 1-1 of neem vrijblijvend contact met ons op om de opties te bespreken.

Onze specialisten voor
Vitaal bedrijf