Fitkids Hoogeveen bestaat één jaar! Inmiddels zijn er al een aantal kinderen uitgestroomd naar een passende sport en zijn er mooie doelen behaald.
Sandra en Marloes  begeleiden de Fitkidsuurtjes op dinsdag en vrijdag van 15.45 tot 16.45 met veel plezier en enthousiasme. Hierbij zorgen ze ervoor dat ieder kind aan zijn/haar doelen kan werken en dat ze met plezier bewegen!

Fitkids is een oefenprogramma voor kinderen van 6 – 18 jaar met een chronische ziekte, beperking of langdurige aandoening zoals bijvoorbeeld: astma, taaislijmziekte, downsyndroom, diabetes, jeugdreuma, DCD, autisme, of een aangeboren afwijking.

Bij Fitkids ontdekken kinderen dat bewegen goed en vooral leuk is. Een belangrijk doel is het verbeteren van de fysieke en mentale conditie. De kinderen worden gestimuleerd om na het doorlopen van het Fitkidsprogramma, wanneer mogelijk, door te gaan met een andere sport of activiteit.